Beneficiari PNRAS 2022-2025

Scoala 1 Petrachioaia Ilfov Începând cu acest an școlar, instituția noastră este beneficiara unui grant în cadrul PNRAS (Programul National pentru reducerea Abandonului Scolar), parte a PNRR. Prin acest program se urmărește diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii, PTȘ, fenomen ce a luat amploare cu precădere în rândul școlilor din mediul rural. Se dorește astfel implementarea mecanismului MATE, ce are ca rol colectarea de date în timp real și identificarea elevilor aflați în situații de risc. Scopul principal al programului este sprijinirea acestor elevi pentru parcurgerea și finalizarea cu succes a studiilor, prin desfășurarea unor activități specifice la nivelul instituției.

Comunicat PNRR 2023 » Activitati 2022-2023 » 2023-2024 I»

Proiect „PUZZLE - Proiecte pentru dezvoltarea a abilitătilor elevilor prin jocuri interactive desfășurate outdoor”

Școala Primară Mark Twain International School în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr.1 Petrăchioaia anunță demararea proiectului: „PUZZLE - Proiecte unice de dezvoltare a abilităților elevilor prin jocuri interactive desfășurate outdoor” POCU/988/6/26/155073 Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 6, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv specific 6.3 și 6.6, Denumire Apel „Educație nonformală în sistem outdoor”, Cod Apel POCU/988/6/26.

Comunicat de presa Puzzle 26.01.2023 »

Succes in noul an scolar! 2023-2024

Începem un nou an şcolar cu emoție și bucurie, cu încredere în șansa de a ne construi un viitor mai bun prin educație. Iar startul în cea mai frumoasă călătorie, cea a cunoaşterii şi devenirii, îl dăm împreună: elevi, profesori, membri ai comunităţilor locale, părinți. Dragi copii și tineri, vă asigurăm că voi sunteți cei care dau sens vieţii şi activităţii noastre de dascăli! De aceea, prin tot ceea ce întreprindem, căutăm să vă oferim bucuria de a vă dezvolta prin educaţie, de a vă dobândi autonomia profesională și socială.

Inscriere Invatamant Primar si Gimnazial 2023-2024

Scoala 1 Petrachioaia Ilfov este o şcoală care militează pentru dreptul la educaţie al fiecărui copil, pentru atractivitatea procesului didactic, pentru evitarea absenteismului şi abandonului şcolar. Climatul educaţional al şcolii este bazat pe performanţă, competiţie transparentă şi onestă, pe încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină creativitatea fiecarui elev.Şcoala noastră promovează în permanenţă calitatea actului instructiv educativ, valorificând potenţialul fiecărui elev în vederea adaptării cu succes în viaţa reală.

Înscrierea in Învăţământul Primar si Clasa Pregătitoare.

Anunt » Ordin 2023-2024 » Prezentare

Proiecte

Scoala 1 Petrachioaia Ilfov

Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport pentru perioada 2021-2027; acesta oferă oportunități de mobilitate și cooperare pentru toți actorii implicați activ în domeniile menționate, fie ca persoane sau ca instituții/organizații. Programul este un instrument-cheie care sprijină îndeplinirea obiectiveleor stabilite la nivel european prin Spațiul european al educației, Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027), Strategia UE pentru tineret, Agenda pentru competențe în Europa și Planul de lucru al Uniunii Europene pentru sport. Obiectivul general al programului Erasmus+ este de a sprijini dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport.

Proiecte Erasmus+ »

 

Regulamente 2023-2024

Burse scolare si ajutor social 2023-2024

Cereri si documente

  1. Anunt acordare burse Documente.
  2. Calendar comisie.
  3. Procedura operationala ISJ Ilfov 127 - 21.09.2021 privind acordarea burselor.
  4. Anexe.

  • WWW.scoala1petrachioaia.ro WWW.edu.ro
 

https://www.edu.ro

https://mfe.gov.ro/pnrr/